President

måndag 23 maj 2022

Bästa Rotarianer!

Jag vill börja med att tacka för förtroendet. Jag känner stolthet, glädje och jag kommer att

göra mitt allra bästa för att vi tillsammans ska få ett fantastiskt Rotaryår 2021/22.

Min resa i Rotary har gått väldigt fort. Jag blev medlem för lite drygt 2 år sedan och det var

min käre kollega och kamrat Hasse Alfredsson som frågade om jag ville komma på besök och

se hur det är på Rotary. Det kändes så bra från första frukostmötet och på den vägen är det.

När jag sedan fick frågan om jag ville bli inkommande president efter Piotr, var inte heller

det något att fundera på, och här är jag nu, redo att inleda mitt presidentskap i vår fina klubb

Göteborg-Säve.

 

När jag blev invald så tror jag att Christian Hörberg nämnde ”Fyra-fråge-provet” för mig. Vad

jag förstår av historien skapades det av Herbert Taylor i Chicago USA för att vägleda hans

försök att rädda ett aluminiumföretag i svårigheter. ”Fyra-fråge-provet” har blivit en etisk

vägledning för medlemmar.

 

Frågorna lyder:

1. Är det sant?

2. Är det RÄTTVIST för alla parter?

3. Kommer det att skapa GOODWILL och bättre VÄNSKAPSFÖRHÅLLANDEN?

4. Kommer det vara till FÖRDEL för alla det berör?

 

Jag håller med om att frågorna kan vara ett bra stöd i olika situationer man ställs inför både

privat och i yrkeslivet (för mig som nybliven pensionär och inkommande president).

Vad vill jag sätta för avtryck under mitt presidentskap?

 

Här tänker jag hänvisa till vårt klubbdokument Göteborg-Säve Rotaryklubb och hur fint det dokumentet beskriver vad vi inom vår klubb skall fokusera på i det kommande verksamhetsåret. 

Jag vill lyfta fram några väsentligheter i dokumentet att jobba med under mitt kommande

presidentskap.

 

- Kamratskapen och den goa känslan i vår grupp och bland våra medlemmar. Att

träffas på fredagar och äta frukost tillsammans och tjôta lite som vi säger här i

Göteborg och på Hisingen. Självklart i en Rotariansk anda men jag tror ni förstår vad

jag menar.

 

- Att få lyssna på ett intressant föredrag och låta oss inspireras av något väsentligt i

tillvaron och samhället. Det ger också ett mervärde. Här tänker jag ta aktiv del av att

få till intressanta frukostföredrag och studiebesök. Vi får inte glömma våra trevliga

vinprovningar heller. Förhoppningsvis kan vi starta upp detta till hösten.

 

- Vi får inte glömma att Rotary är ett yrkesnätverk från början och det är så fantastiskt

att möta kamrater från olika yrkesbakgrund och med så mycket erfarenhet som våra

medlemmar har.

 

- Vårt samhällsengagemang är viktigt och särskilt på det lokala planet. Jag vill och

kommer att arbeta för att vi nu under nästa verksamhetsperiod närmar oss de lokala

företagen på Hisingen och knyter kontakter med dem och se hur vi kan utveckla det

samarbetet. Det ser jag fram emot.

 

- Våra projekt som vi stöttar är ju jätteviktiga för oss, både lokalt och internationellt.

Här kan nämnas stöd till

o Fotbollsflicklaget Rampen från Kortedala

o The Fountain House

o Ronald McDonald house vid Östra Sjukhuset

o Solrosoljeprojektet i Malawi

o Jag skulle också vilja slå ett slag för mentorskapet under 2021 inom ramen för

Rotaract Poseidon Göteborg

o Kanske kan vi knyta något mer internationellt projekt till oss under

kommande period

 

- Ursprungsidén med Rotary är viktig och den bör vi allt ha med oss. ”Rotary är en

internationell medlemsorganisation som består av människor som brinner för att

förbättra våra samhällen och göra livet bättre för människor runt om i världen”. Källa:

Grundläggande fakta om Rotary.pdf

 

Nu hoppas jag att vi snart är ute ur Coronapandemin och hemmaisoleringen för att komma

tillsammans och träffas i det verkliga livet.

Jag har ju inte så lång erfarenhet inom Rotary men kanske kan det vara en bra sak att som

relativt ny inom klubben se med andra ögon på olika saker för att förstå bättre och att

kanske vägleda i rätt riktning. Som jag nämnde i mitt egoföredrag är jag intresserad av

ledarskap och att tillsammans skapa något bra av en grupp och att utvecklas framåt.

Det ser jag fram emot att få göra tillsammans med er.

Med det sagt vill jag verkligen fortsätta i den anda de tidigare presidenterna skapat, inte

minst Christian, Lars och Piotr. Det innebär för mig att stå för kontinuitet och att lyfta fram

vår klubb lokalt på Hisingen. Plus lite andra grejer som jag nämnde tidigare såklart.

 

Med de orden önskar jag oss ett härligt verksamhetsår 2021/2022 och trevlig sommar och semester!

 

Rotaryhälsningar 2021-07-02