Maskrosbarn

fredag 17 februari 2023

Marita Hultberg

Maskrosbarn är en organisation som sedan 2005 arbetar med att förbättra villkoren för de ca 500 000 barn i Sverige med föräldrar som har missbruk, en psykisk sjukdom eller som utsätter barnen för våld. maskrosbarn.org

Vi har stöttar organisationen Maskrosbarn med 5000 kr.