Svenska Livräddningssällskapet Göteborg

fredag 17 februari 2023

Marita Hultberg

SLS Göteborg ger barn och unga möjlighet att lära sig vattensäkerhet och att simma. De subventionerar kurser till barn och ungdomar i familjer där pengarna inte räcker till.