Göteborg-Säve

Grundades tisdag 26 maj 1987
Klubb 24392 - Distrikt 2360 - Charternummer

 

GÖTEBORG – SÄVE ROTARYKLUBB BLIR TILL – FIRAR 35 ÅR

Sammanfattning av presentation Jubileumsfesten 18 jan 2023

Rotary International

Rotary bildades 23 februari 1905 i Chicago av juristen Paul Harris och tre av hans vänner inom olika yrken. Syftet var att stödja varandra i yrkeslivet. Det blev en viktig princip i Rotary att säkerställa att olika yrken skulle vara medlemmar i klubbarna.

Ett andra syfte var att stödja det sociala arbetet i samhället, det var stora sociala problem i Chicago.

Nya rotaryklubbar bildades i USA och de första klubbarna i Europa kom 1911. Idag har Rotary 1,4 millioner medlemmar i 200 länder och 46.000 klubbar. Till Sverige kom Rotary 1926 och har 500 klubbar i 10 distrikt. I vårt distrikt 2360 Västsverige finns 54 klubbar med 2.500 medlemmar.

Namnet Rotary skapades därför att tjänsterna inom Rotary roterar varje år. Rotarys valspråk är ”Service above self” – Osjälviskt tjänande.

Kvinnor blev accepterade 1989 och har i år sin första världspresident. 

Rotary Foundation

1917 togs initiativet till att bilda Rotary Foundation, en stiftelse för undervisning och socialt arbete. Den finansieras av insamlingar och donationer. Bland utbildningsaktiviteterna finns student- och yrkesutbyten samt fredsstipendiater. Det största sociala projektet är Polio Plus, i vilket Rotary har en viktig roll.

Jag är övertygad om att Rotary Foundation är mycket viktig för Rotarys utveckling.

Göteborg-Säve Rk blir till

Göteborg-Backa Rk tog på sig att skapa en ny rotaryklubb. Medlemmarna tog på sig att hitta potentiella medlemmar och den 18 november 1986 samlades ett antal intresserade på Hotel Ramada , Göteborg-Backas hemvist. Efter diskussioner beslöt deltagarna att bilda en ny klubb, Göteborg-Säve Rotaryklubb med hemvist på Hotel Ramada.

Den stora överraskningen kom när förslaget kom upp från grundarna att vi skulle bli Göteborgs första frukostklubb. Efter diskussion accepterades med viss tvekan förslaget.

Vi fick tre faddrar för det fortsatta arbetet med att bilda klubben, Yngve Steen, Lennart Dahlén och Rolf Åman.

Efter förberedelsearbete kunde klubbens första självständiga möte hållas den 16 januari 1987, vår första styrelse med charterpresident Olle Berg valdes. Göteborg-Säve Rk var född. Den 18 maj 1987 överlämnade distriktguvernör Ebbe Hagard och vårt charterbrev i samband med fest. Under detta vårt första rotaryår hade vi 40 chartermedlemmar. Idag är fortfarande 4 chartermedlemmar kvar i klubben, Stig Andersson, Bo Egerdal, Peter Fellborn och Claes Grunewald.

Klubbens första kvinnliga medlem, Rosmarie Gäcke-Herbst, välkomnades i klubben 1989.

”Livet” i klubben

Från första dagen i klubbens historia var vi inställda på att skapa en positiv atmosfär. En utlösande aktivitet var att klubben presentades med en stor spargris. Den användes omedelbart för att motta böter för medverkan i pressen och annat som medlemmarna hade upplevt eller hade synpunkter på och som gav upphov till ”tjöt” på mötena. Medlemmarnas födelsedagar blev till ”standardiserade” böter, som finansierar våra vinlotterier. Grisen kom att finansiera våra olika sociala aktiviteter och projekt. Grisen har nu ersatts av swishöverföringar men grisen spelade en viktig roll i utvecklingen av den positiva stämningen i klubben.

Våra besök i Carl-Åke Ahlqvists sommarstuga under flera år var mycket uppskattade aktiviteter. Eva Cederblad tog med oss på speedway och regelbundna vinprovningar bidrog till den unika stämningen.

Klubbens internationella aktiviteter. Den viktigaste är Eurotary 87, ett årligt möte av klubbar som bildades 1987. Sammanslutningen startades av Einar Thrap-Olsen, medlem i  Gordes Rc i södra Frankrike och har som övergripande syfte att främja vänskap mellan rotarianerna.  Han bjöd in det hundratal klubbar som bildades i Europa 1987 till att fira 5-årsjubileum under en helg. Sedan dess träffas Eurotary 87 varje år i olika länder. Ett tiotal klubbar med cirka 100 deltagare brukar delta och deltagarna betalar själva sina kostnader. En av klubbarna tar på sig värdskapet varje år. Vi har deltagit med ett varierande antal medlemmar vid flera av mötena.  Klubbarna kommer från Belgien, Danmark, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Sverige. Vi var värdklubb 1998 och hade ett mycket uppskattat program.

Klubben har hittills haft tre Distriktsguvernörer:

  • Anders Sondelius, Bo Egerdal och Rosmarie Gäcke-Herbst

Distriktguvernörens uppgift är att vara Rotary Internationals representant i distriktet och samorda och motivera klubbarna i distriktet. Detta innebär bland annat att ordna ett antal möten under året. Detta kräver en hel del arbete i guvernörens klubb. Vi har alla tre haft ett stort stöd av våra klubbkamrater, ingen nämnd och ingen glömd. Jag är övertygad om att vårt gemensamma arbete har stärkt klubbens ”service above self” känsla. 

En annan viktig aktivitet för sammanhållningen och det fina klimatet i klubben blev vårt deltagande i lokala och internationella sociala aktiviteter och projekt. Tyvärr tillåter inte tiden att jag talar mer om detta.

Slutord

De beskrivna aktiviteterna har alla bidraget till vår unika och positiva stämning i vår klubb. Det är givetvis alla medlemmar som har skapat detta, var och en på sitt sätt. Det är min förhoppning och tro att detta kan bestå och utvecklas.

LYCKA TILL!!! SKÅL FÖR VÅR FINA KLUBB!!


Bo Egerdal 20230131

Medlemmar

Aktiva medlemmar 38
- Herrar 29
- Damer 9
Paul Harris Fellow 14
Gästande rotarianer 1
Hedersmedlemmar 1
Andra kontakter 1

Adress

-
00000 -
Sverige